Application Forms

New Application for Leiwater
Your property is in the leiwater service area and you want an allocation

New Owner of property with Leiwater allocation
You've taken ownership of a property with an existing leiwater allocation

Existing member - application for extra water
You have a leiwater allocation, and would like to apply for more water

Aansoekvorms

Nuwe Aansoek vir Leiwater
U is in die leiwater bedieningsarea en wil graag 'n beurt hê

Nuwe Eienaar van erf met 'n Leiwater beurt
U het eienaarskap aanvaar van 'n eiendom met 'n bestaande leiwaterbeurt

Bestaande lid aansoek vir addisionele water
U het reeds 'n beurt maar verlang meer water